Boyutsal denklik

1. Aşama :

equivalence_img1

Orijinal ebattan yola çıkarak uygun SRI’yi belirleyin.
SRI: “Speed Radius Index” Avrupa Birliği onay işlemlerinde araçların teorik hızını hesaplamak ve farklı lastik ebatlarının birbiriyle uyumlu olması için kullanılan bir parametredir.

equivalence_img2

2. Aşama :

Elde edilen SRI’yi kullanarak olası boyutsal denklikleri belirleyin.

ÖNEMLİ:

• SRI hiçbir şekilde rulman çapının belirli bir değerine denk gelmez. Bu tablolarda sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Ölçerek teyid etmek gereklidir.

• Herhangi bir değişiklik yapılması halinde köprü ve ağırlık oranı arasındaki orantı hesaplanmalı

equivalence_img3