Künye

BU SİTEYİ HAZIRLAYAN:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (Michelin Fransız Araç Lastikleri Üreticisi)
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Telefon: (33) 4 73 32 20 00    
504.000.004 € sermayeli komandit şirket.
Clermont-Ferrand Ticaret Odası Kayıt Numarası: 419 365 630
Vergi N° 855 200 507
Uluslararası KDV N°: FR33855200507

SİTE ADRESİ SAĞLAYICI:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Yayın müdürü: Olivier Gros

Lütfen, TAURUS Ağır Vasıta lastikleri  markasına adanmış bu siteyi incelemeden önce, işbu kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu site, Türkiye'daki Ağır Vasıta lastikleri kullanıcıları ve satıcılarına ayrılmıştır. Sizi ilgilendiren ülkeye adanmış siteye erişebilmek için, lütfen listeye bkz.

MADDE 1: KONU

İşbu metin, TAURUS'un siteyi kullanımınıza sunmasına ve bu siteye erişim sağlamanıza veya bu siteyi kullanmanıza ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siteye her türlü erişim bu yasal hükümlere uyulması koşuluna bağlıdır; TAURUS herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik veya güncelleme yapabilir. Siteye erişim veya sitenin kullanımı, işbu yasal hükümlerin kabulünü ve kişisel verilerin gizliliklerinin korunmasına ilişkin olarak TAURUS'un yöntemlerine razı olmayı beraberinde getirir.

MADDE 2: SİTEYE ERİŞİM

Bu site tüm kullanıcılara açıktır. TAURUS'un ağır vasıta lastikleri alanındaki hareket ve innovasyon tecrübesini, TAURUS lastiklerinin kataloğunu ve bir "dealer locator"u (bayi bulma aracı) tanıtan bölümler içerir.

TAURUS, sitenin erişilebilirliğini sağlamak için tüm imkanlarını seferber etmekle birlikte, bu alanda herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bakım, güncelleme ve bilhassa teknik veya hukuki herhangi bir nedenden dolayı, siteye erişimde aksama ve hatta kesinti olabileceği hatırlatılır. TAURUS hiçbir durumda bu kesintilerden ve bu kesintilere bağlı olabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

Siteye, bilhassa da mevcut olması durumunda interaktif kısımlarına hileli olarak erişim sağlamama taahhüdü vermektesiniz.

MADDE 3: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İçerikler (bilhassa bilgiler, metinler, grafikler, veriler, görseller, fotoğraflar, resimler, videolar ve ses bantları, yazılımlar ve veri tabanları, bu elemanların ve sitenin kendisinin tüm formatları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere) fikri mülkiyet hakları ve/veya diğer haklar ile korunmaktadırlar. İçerikleri TAURUS'un münhasır malıdır. İleride açıklandığı şekilde size tahsis edilmiş olan sınırlı haklar ve/veya yalnızca kendiniz tarafından kullanıma ilişkin özel kopya haricinde, TAURUS ve/veya haklarını TAURUS'a devretmiş olan yan kuruluşlara ait içeriklerin, herhangi bir araç kullanılarak, tamamen veya kısmen, izinsiz olarak dağıtımı, değiştirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, uyarlanması, tahrip edilmesi, sunumu hukuka aykırıdır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu içerikler, açık veya üstü kapalı hiçbir taahhütte bulunulmaksızın kullanıma sunulurlar ve herhangi bir hasar tazmin talebine konu edilemezler. İçerikler, copyright © 1997-2014 TAURUS kosuması altındadır. Logolar lisanslıdır.

Ağır araç lastikleri satıcılarına ilişkin toplanan ve inceleme amacıyla bu sitenin kullanıcılarının hizmetine sunulan veriler, TAURUS'un üretici ve mülk sahibi olduğu bir veri tabanı oluştururlar. Bu veri tabanının içeriği, yazar hakları ve 11 Mart 1996 tarihli 96/9/CE Direktifinin konu aldığı veri tabanlarının hukuki korumasına ilişkin 1 Temmuz 1998 tarih ve 98-536 sayılı yasa hükümleri ile korunmaktadır.

Bu siteye erişim sağlayarak, aşağıdaki taahhütlerde bulunmuş olursunuz:

- Veri tabanı içeriğinin, herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması, sunulması, çevrilmesi, uyarlanması veya dönüştürülmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerinin kısmen veya tamamen, herhangi bir araç veya herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alınması, depolanması, çoğaltılması, sunulması veya muhafaza edilmesi eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen kamu hizmetine sunma eylemlerinde bulunmamak,

- Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini, veri tabanının normal kullanım koşullarının açık bir şekilde dışına çıkacak şekilde, kısmen veya tamamen dış bir ortama alma veya yeniden kullanma eylemlerinde bulunmamak.

Veri tabanının haklarının her türlü ihlali, Fikri Mülkiyet Yasasındaki 335-2 ve devamı maddelerinde cezalandırılan sahtecilik suçunu teşkil eder. Veri tabanının üreticisinin haklarına dokunan başka her türlü içerik çıkarımı halinde, Fikri Mülkiyet Yasasının 343-1 ila 4 maddelerinde öngörülen cezalar uygulanır.

MADDE 4: POSTA İLETİLERİ

TAURUS ile bu adresten iletişim kurabilirsiniz:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd Fransa,

Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9 

TAURUS tarafından posta iletilerine verilen cevaplar, siteye ve içeriklerine erişim, kullanıcının bulunduğu ülkedeki bir reklam, tanıtım veya ticari faaliyet olarak kabul edilemez veya bu eylemlerin ispatını teşkil etmez.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Genel olarak, sitemizi kimliğinizi ifşa etmeden ve özel bilgilerinizi vermeden ziyaret edebilirsiniz. TAURUS, pazarlama hedefleri doğrultusunda veya size bir hizmet sunmak için ya da bir talebinize cevap vermek amacıyla sizden bilgi isteyebilir.

Toplanan bilgiler, isim, adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi vb. bilgilerdir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için, TAURUS performansını ölçmek üzere site üzerindeki dolaşımınıza ilişkin anonim verileri toplayabilir. TAURUS, siteye yapılan ziyaretlere yönelik bu istatistikleri web sitesinin ziyaret ediliş şeklini, hangi sayfaların kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini, ziyaretlerin süre ve sıklıklarını vb. anlamak üzere değerlendirir. Bu istatistikler, yalnızca işbu site kapsamında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacını taşımaktadır.

5.1 Kişisel verilerin alıcıları

Sitemiz aracılığı ile toplanan veriler, TAURUS ve seçilen çalışma ortakları ve/veya TAURUS tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar tarafından alınaktadır. TAURUS tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar, kendilerine iletilebilecek verilerin gizlilik ve güvenliğine özen gösterecekleri, bu bilgileri yalnızca kendilerine verilen görev kapsamında kullanacakları yönünde, sözleşme ile yükümlüdürler. TAURUS, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmama, kiralamama veya devretmeme taahhüdü verir. Bununla birlikte, bir hukuki veya idari karar gereği olarak, haklarının ve mallarının korunması için veya ilgili yasalara ters düşmemek amacıyla, TAURUS kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

5.2 Bilgilere erişim, itiraz, bilgilerde değişiklik yapma ve bilgileri silme hakkı

6 Ağustos 2004 tarih ve 2004-810 sayılı yasa ile değişikliğe uğratılan, 6 Ocak 1978 tarih ve 78-17 sayılı Fransız "Bilgisayar ve Özgürlükler" yasasına binaen, hukuki gerekçeler çerçevesinde, kişisel bilgilerinize erişim sağlama, itirazda bulunma, bu bilgilerde değişiklik yapma ve bu bilgileri silme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, herhangi bir masrafta bulunmaksızın, bilgilerinizin TAURUS tarafından toplanması ve kullanılmasına itirazda da bulunabilirsiniz. Diğer yandan, Bilgisayar ve Özgürlükler Yasası gereği, verilerinizin bilhassa ticari amaçla potensiyel müşteri araştırması kapsamında kullanılmalarına itiraz etme hakkınız saklıdır.

Bu hakkınızı kullanmak için, aşağıdaki adresten bize ulaşmanız yeterlidir:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd Fransa,

23 Place des Carmes Déchaux,

63040 Clermont Ferrand Cedex 9

5.3 İnternet sitelerine verilen bağlantılar

Sitemiz başka sitelere bağlantılar içerebilir. TAURUS, madde 5.4 ile açıklanan sosyal ağ butonlarının kullanımları durumu haricinde, kişisel verilerinizi bu sitelerle paylaşmaz. Sitemizden ayrıldığınızda, artık kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin farklı uygulamalara tabi olabileceğinizi ve TAURUS'un bu uygulamalara yönelik herhangi bir denetiminin söz konusu olmadığını veya sorumluluğu bulunmadığını hatırlatırız.

MADDE 6: GARANTİ VE MESULİYET

Site üzerinde yayınlanan içerikler, herhangi bir açık veya üstü kapalı garantide bulunulmaksızın, "oldukları şekilde" sunulurlar. TAURUS, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, siteye erişimi veya site içeriklerini değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. TAURUS, bir virüs veya diğer sorunlar nedeniyle bilgisayar donanımlarınızın kontaminasyonu durumunda sorumlu tutulamaz. Bilgisayar donanımlarınızı korumak üzere gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hiçbir durumda, TAURUS çalışanları, tedarikçileri veya sitede adı geçen çalışma ortakları, sitenin veya site üzerinden elde edilen bir bilginin kullanımından doğan, parasal veya ticari tipte her türlü zarar, doğrudan veya dolaylı kaza veya aksesuar hasarı durumlarından, sözleşmeye veya bir kusura dayalı sorumluluk gerekçesi ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

Sitede TAURUS çalışma ortaklarının veya üçüncü tarafların sitelerine basit veya detaylı bağlantılar bulunmaktadır. Detaylı bağlantılar için, bu kişilerin izni alınır. TAURUS bu siteler üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerindeki mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. TAURUS, çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 7: YARGI YETKİSİ VE UYGULANABİLİR YASA

Siteye, işbu yasal hükümlere ilişkin her türlü itiraz, Clermont-Ferrand mahkemesine iletilir, hukuki uyuşmazlıklara ilişkin kurallardan bağımsız olarak, konu Fransız hukuk sistemine göre ele alınır ve değerlendirilir. Sitenin kullanımı, işbu maddenin kullanıcı tarafından açık bir şekilde kabul edildiği anlamına gelir. İşbu hükümlerden birinin, herhangi bir nedenle yasalara aykırı, hükümsüz veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm bu metnin parçasını oluşturmuyor olarak kabul edilecek ve bu durum diğer hükümlerin geçerliliklerini ve uygulamasını etkilemeyecektir.