MÜŞTERİ DÜŞÜNCELERİ

Güvenilir, sağlam ve emniyetli bir lastik olduğu müşteri deneyimleriyle kanıtlanmıştır

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN GÖSTERGESİ

Eddie Holt Genel Müdür, Yorkshire merkezli HB Holt & Sons, Birleşik Krallık

Yılda 200.000 km'ye kadar yol yapan 97 aracımız var. uygun fiyata, her tür yolda dayanıklılığına güvenebileceğimiz, kaliteli bir lastik arıyorduk.  Biz bu beklentiler içindeyken TAURUS ve ATS EUROMASTER, bize kolay anlaşılır bir sözleşme sağlayıp, sağlam bir ürün ve ülke çapında geçerli, birinci sınıf bir müşteri hizmeti vererek bu ihtiyaçlarımızı tamamen karşıladı

HBBOLT&Son_logo FR
HBBOLT&Son FR

Huw Williams Genel Müdür, Williams Haulage, Birleşik Krallık

Taurus ve ATS Euromaster'la birlikte çalışmaya başladığımızdan bu yana, lastik temini çok daha düzenli hale gelmiştir. Lastiklerimiz konusunda daha önce hiç olmadığı kadar bilgiliyiz ve denetimi çok daha yakından yapabiliyoruz. Taurus ürünlerinin kalitesi sayesinde lastiklerimizin güvenilirliğini artırıp ömrünü uzatarak geçen yıl 2,500£'(10.000 tl) dan fazla bir tasarrufta gerçekleştirdik.

Logo Williams Haulage
William FR

Jose Luis Ceacero CEACERO taşima - Jaen, Ispanya

 Daðýtým iþleriyle uðraþan taþýmacýlara TAURUS marka lastik kullanmalarýný öneririm. Taþýmacýlýkta daðýtým ve sevkiyat iþinin nasýl yürüdüðü göz önüne alýnacak olursa TAURUS lastiklerin kalite-fiyat iliþkisi yönünden en iyi marka olduðunu söyleyebilirim. Daha önce bir çok markayý denemiþ bulunmakta olup TAURUS markasýný bize saðladýðý uygun kalite-fiyat iliþkisi sebebiyle seçtik.

Logo Ceacero